Mokykla
Choras
Dagilėlis

SU DAINA IR ŠYPSENA

Trečiadienio vakarą į "Dagilėlio" koncertų salę sugužėjo tėveliai, močiutės, seneliai ir visi kiti "dagilėlių" šeimos nariai - vyko 1, 2, 3-ios klasių berniukų chorų koncertas "Su daina ir šypsena".

Koncertą smagiomis dainelėmis pradėjo 1-osios klasės berniukų choras (mokytoja Daiva Kembrienė, koncertmeisterė Nina Gotalskaja).

Koncertuoja 1-os klasės berniukų choras | Nuotraukos autorius Romas Bieliauskas | 2018-05-16

1-os klasės berniukų chorą pakeitė 2-os klasės berniukai (choro mokytoja Vilma Valiukienė, koncertmeisterė Vitalija Bulzgienė).

Nuotaikingai dainuoja 2-os klasės berniukų choras | Nuotraukos autorius Romas Bieliauskas | 2018-05-16

Netrukus į sceną žengė mokytojos Rimos Koržanovienės vadovaujamas 3-ios klasės berniukų choras (koncertmeisterė Lolita Girskienė).

3-ios klasės berniukų choras | Nuotraukos autorius Romas Bieliauskas | 2018-05-16

3-iokų tėveliai nuoširdžiai pasveikina klasės choro ir solfedžio mokytojas, bei koncertmeisterę.

Trečiokai, kartu atlikdami įvairius rankų judesius, klausytojams skyrė papildomą nuoširdų kūrinį.

Koncerto pabaigą vainikavo visų trijų berniukų chorų pasirodymas. Jungtiniam chorui  paeiliui dirigavo visų klasių mokytojos.

Jungtinis 1-3 klasių berniukų choras | Nuotraukos autorius Romas Bieliauskas | 2018-05-16

Koncertą įtaigiai ir žaismingai vedė mokytoja Linida Miškūnienė.

Nuskambėjus gausiems plojimams, visi chorai ir jų mokytojos buvo pakviesti bendrai nuotraukai.

Nuotraukos autorius Romas Bieliauskas | 2018-05-16

< Atgal

Comments are closed.