Mokykla
Choras
Dagilėlis

NUOTOLINIS MOKYMAS, TVARKARAŠČIAI…

Prisijungti: TVARKARAŠČIAI (įkelta 2020-03-27)

2020 m. balandžio 2 d. Nr. T-90 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (įkelta 2020-04-03)

Dėl atlyginimo už mokslą mokėjimo karantino metu (2020-04-06)  (įkelta 2020-04-08)

Nuo 2020 m. kovo 30 dienos „Dagilėlio“ dainavimo mokykla  ugdymą vykdys nuotoliniu būdu GOOGLE CLASSROOM ir ZOOM platformose. 

Grupinės dainavimo, solfedžio, dirigavimo ir muzikos istorijos dalykų pamokos vyks ZOOM platformoje pagal naują tvarkaraštį, kuris bus paskelbtas mokyklos interneto svetainėje artimiausiu laiku. 

Individualių pamokų - muzikos instrumento, solinio dainavimo - pamokų laikas nesikeičia. Mokytojai susisieks su mokiniu, mokinio tėvais, organizuos pamokas kiekvienam priimtinais būdais ir priemonėmis.

Ankstyvojo ugdymo klasėms informacija apie ugdymą bus pateikta mokinių tėvų el. paštu iki kovo 30 d.

Kilus klausimams prašome rašyti infodagilelis@gmail.com

< Atgal

Comments are closed.