Mokykla
Choras
Dagilėlis

(Atnaujinta!) Kreipimasis dėl 1,2% pajamų mokesčio dalies skyrimo…

Mieli „Dagilėlio“ draugai!

Iki rugpjūčio 20 d. pratęsiamas GPM dalies paramai prašymų teikimo terminas!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems  Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą bei skyrusiems dalį gyventojų pajamų mokesčio 2019 metais. Jūsų pagalba padeda nuolat gerinti berniukų muzikinio ugdymo sąlygas, sėkmingai auginti mokyklą, plėtoti jos kolektyvų koncertinę veiklą.

Šiais 2020-aisiais metais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Jūs galite savo 2019 metų pajamų mokesčio dalį (iki 1,2%) pervesti mūsų mokyklai.

Norinčius paremti mokyklą kviečiame užpildyti nustatytos FR0512 formos prašymą ir iki rugpjūčio 20d. pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijoje turite nuolatinę gyvenamąją vietą. Prašymo blankus (pildymui ranka) išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniai skyriai, galite gauti ir mokyklos raštinėje. VMI interneto tinklapyje http://www.vmi.lt/ skelbiama prašymo forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

Prašymą pateikti galite tokiais būdais:

  • tiesiogiai įteikti mokesčių administratoriui;
  • išsiųsti paštu į savo miesto VMI;
  • elektroniniu būdu centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka;
  • pristatyti užpildytą formą į mokyklos raštinę (102 kab.).

Pateikiame informaciją, kuri reikalinga pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis   2019
Paramos gavėjo identifikacinis kodas   195221067

Prašymo E5 laukelį pildykite, jeigu pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju reikia įrašyti paskutinį mokestinį laikotarpį, kurio pajamų mokesčio dalį ketinate pervesti.  E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai (pvz. jeigu norite paskirti 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2019 m. mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje įrašykite 2023 m.).

Pateikiame prašymo pildymo pavyzdį:

2020 m. vasario 14 d. informacinis pranešimas dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo Nr. (18.18-31-1E) RM-4599

Detalesnę informaciją teikia mokyklos administracija (102, 103 kab.).

Tel.: (8-41) 52 41 31, (8-41) 52 45 29.

< Atgal

Comments are closed.