School
Choir
Dagilėlis

Other staff

1.  Bieliauskas Romas, events manager
2.  Šterkel Tatjana, accounter
3.  Vaitiekūnaitė Rita, head office
4.  Česaitienė Loreta, cleaning servant
5.  Gaurilčikienė Violeta, cleaning servant
6.  Kadauskienė Jurgita, cleaning servant
7.  Nijolė Butauskienė, locker-room servant
8. Čečin Genadij, musical instruments tuner
9. Edmundas Gumuliauskas, full-time worker