Mokykla
Choras
Dagilėlis

Viešieji pirkimai

METINIAI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKA

 

2020 M. VYKDOMI VIEŠIEJI PIRKIMAI IR ĮVYKUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTYS

 

Sutarties sudarymo data00000000 BVPŽ kodas. (Skaičiais)000 Pirkinio pavadinimas0000 Laimėjusio dalyvio pavadinimas000000 Sutartis000000
1 2 3 4 5
2020-02-20 33761000-2
33763000-6
Higienos prekės UAB "Arvedas" Sutartis
2020-02-26 31410000-3
31224810-3
Elektros prekės UAB "Office system" Sutartis
2020-02-26 33711000-7
39224340-3
39224000-8
39224350-6
19640000-4
18938000-3
39525100-9
39224320-7
39831300-9
39831600-2
39830000-9
39822000-0
39513200-3
39222120-1
39265000-7
44424200-0
33711900-6
39136000-4
18424300-0
19520000-7
Biuro reikmenų užsakymai UAB "Koslita" Sutartis
2020-08-26 65300000-6 Elektros Energija   UAB "Abotis" Sutartis
2020-09-08 33140000-3 Asmens higienos gaminiai  A. Tamošiūno įmonė Sutartis (pasirašoma...)
2020-09-07
Vykdomas pirkimas
22816300-6
30199720-3
30192800-9
22852000-7
30192125-3
24910000-6
19513200-7
44424200-0
39292500-0
30197330-8
30197220-4
30197320-5
30197110-0
30199230-1
30197630-1
Kanceliarinės prekės   Sutartis
2020-09-10
Vykdomas pirkimas
 33741300-9 Asmens higienos gaminiai    Sutartis
2020-09-15
Pirkimas atšauktas. Pirkimas bus vykdomas centralizuotai
50700000-2 Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais  - -

 

2019 M. ĮVYKUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTYS

Sutarties sudarymo data00000000 BVPŽ kodas. (Skaičiais)000 Pirkinio pavadinimas (Pavadinimas pagal BVPŽ kodą žodžiais)0000000 Laimėjusio dalyvio pavadinimas000000 Sutartis000000
1 2 3 4 5
2019-04-05 33763000-6
33764000-3
Biuro reikmenų užsakymai UAB "Libeta ir ko" Sutartis
2019-04-05 39222120-1
18141000-9
39513200-3
19640000-4
33711900-6
39811100-1
39830000-9
Biuro reikmenų užsakymai UAB "Arvedas" Sutartis
2019-09-19 39831600-2
39830000-9
39811100-1
39822000-0
39831300-9
39151100-6
24910000-6
Biuro reikmenų užsakymai UAB "Koslita" Sutartis
2019-09-23 33763000-6
33761000-2
Biuro reikmenų užsakymai UAB "Libeta ir ko" Sutartis
2019-10-10 65300000-6 Elektros Energija  UAB "Abotis" Sutartis

 

2018 M. ĮVYKUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTYS

Sutarties sudarymo data00000000 BVPŽ kodas. (Skaičiais)000 Pirkinio pavadinimas (Pavadinimas pagal BVPŽ kodą žodžiais)0000000 Laimėjusio dalyvio pavadinimas000000 Sutartis000000
1 2 3 4 5
2018-03-07 33760000-5 Biuro reikmenų užsakymai UAB "Libeta ir ko" Sutartis
2018-03-08 33760000-5 Biuro reikmenų užsakymai UAB "Libeta ir ko" Sutartis
2018-03-08 19640000-4 39822000-0 39831600-2 33711900-6 33711000-7 Biuro reikmenų užsakymai UAB "Arvedas" Sutartis
2018-03-12 31410000-3 31532920-9 31300000-9 Biuro reikmenų užsakymai UAB "Mineraliniai vandenys ir alus" Sutartis
2018-04-30 33760000-5 Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB  "Eurobiuras" Sutartis
2018-05-24 65300000-6 57. Elektros Energija  UAB "Energo Live" Sutartis
2018-09-11 30192700-8 Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB "Charlot Lt" Sutartis
2018-09-11 33760000-5 Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB "Libeta ir ko" Sutartis
         
2018-09-11 39831600-2 39830000-9 33711900-6 39525800-6 39832000-3  39224000-8 33764000-3 24910000-6  19640000-4 18424300-0  Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB "Officeday" Sutartis
2018-09-10 39222120-1 Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB "Arvedas" Sutartis
2018-09-26 65300000-6 57. Elektros Energija  UAB "Energijos Tiekimas" Sutartis
2018-12-19 33760000-5 Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB "Libeta ir ko" Sutartis

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITOS