Mokykla
Choras
Dagilėlis

Viešieji pirkimai

METINIAI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKA

2022 M. VYKDOMI VIEŠIEJI PIRKIMAI IR ĮVYKUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTYS

Nuo 2022 m. spalio mėn., bendradarbiaujant su Šiaulių apskaitos centru, visi 
pirkimai bus viešinami ir derinami per išmaniųjų viešųjų pirkimų sistemą
„EcoCost“.

Sutarties sudarymo data00000000 BVPŽ kodas. (Skaičiais)000 Pirkinio pavadinimas0000 Laimėjusio dalyvio pavadinimas000000 Sutartis000000
1 2 3 4 5
2022-11-23 30237100-0 Kompiuterių dalys UAB „Skytech“ Sutartis
2021-11-14 33763000-6
33761000-2
Higieninis popierius UAB „Arvedas“ Sutartis
2022-11-11 50700000-2 Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su
pastatais
UAB „Corpus Pro“ Sutartis
2022-11-03 30192000-1 Kanceliarinės prekės UAB „Eurobiuras“ Sutartis
2022-10-28
Neįvykęs pirkimas
30213100-6 Nešiojamieji kompiuteriai 2022-11-14
Nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų, nebuvo pateikta.
 -
2022-10-28 33763000-6
33761000-2
Higieninis popierius 2022-11-07
Nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų, nebuvo pateikta.
-
2022-10-27 65300000-6 Elektros Energija UAB „Ignitis“ Sutartis
2022-10-24 39830000-9
39813000-4
39525100-9
39224300-1
33711900-6
39811100-1
18424300-0
19640000-4
Buities prekės UAB „Koslita“ Sutartis
2022-10-13
Neįvykęs pirkimas
30213100-6 Nešiojamieji kompiuteriai 2022-10-27
Nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų, nebuvo pateikta.
 -
2022-10-13
Neįvykęs pirkimas
50700000-2 Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su
pastatais
2022-10-26
Nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų, nebuvo pateikta.
 -
2022-07-01
Neįvykęs pirkimas
50700000-2 Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su
pastatais
2022-07-15
Nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų, nebuvo pateikta.
 -
2022-07-01 Neįvykęs pirkimas 65300000-6 Elektros Energija 2022-07-15
Nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų, nebuvo pateikta.
 -
2022-06-29 37310000-4 Muzikos instrumentai: pianinas  UAB „Organum“ Sutartis
2022-04-14 Neįvykęs pirkimas 65300000-6 Elektros Energija 2022-04-28
Nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų, nebuvo pateikta.
 -
2022-04-01 Neįvykęs pirkimas 65300000-6 Elektros Energija  2022-04-14 Nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų, nebuvo pateikta.  -
2022-04-14
Neįvykęs pirkimas
50700000-2 Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su
pastatais
2022-04-29
Nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų, nebuvo pateikta.
 -
2022-03-25
Neįvykęs pirkimas
50700000-2 Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su
pastatais
 2022-04-11 Nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų, nebuvo pateikta.  -
2022-04-04 19640000-4
39831600-2
33711900-6
39811100-1
39822000-0
18141000-9
24910000-6
39224310-4
39224200-0
Buities prekės UAB „Koslita“ Sutartis
2022-04-01  22816000-3
22852000-7
22600000-6
30192900-0
24910000-6
30192100-2
39241200-5
42994220-8
30197220-4
Kanceliarinės prekės UAB „Eurobiuras“ Sutartis
2022-04-01   33763000-6 Higieninis popierius UAB „Libeta ir ko“ Sutartis
2022-01-28 18143000-3 Vienkartinės medicinos priemonės (respiratoriai) UAB „Saugos gidas“ Sutartis

2021 M. ĮVYKUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTYS

Sutarties sudarymo data00000000 BVPŽ kodas. (Skaičiais)000 Pirkinio pavadinimas0000 Laimėjusio dalyvio pavadinimas000000 Sutartis000000
1 2 3 4 5
2021-12-08 30213200-7 Planšetiniai kompiuteriai   UAB „Inida“ Sutartis
2021-12-08 24455000-8 Dezinfekciniai tirpalai  UAB „Armila“ Sutartis
2021-12-02 19640000-4
39831600-2
39813000-4
33711900-6
Buities prekės  UAB „Arvedas“ Sutartis
2021-11-30 33763000-6
33761000-2
Higieninis popierius UAB „Libeta ir ko“ Sutartis
2021-11-08 65300000-6 Elektros Energija   UAB „Ignitis“ Sutartis
2021-09-17 30192800-9
30192130-1
19500000-1
30197320-5
30197110-0
30195920-7
31630000-1
30237250-6
Kanceliarinės prekės  UAB „Eurobiuras“ Sutartis
2021-09-29 33140000-3 Medicininiai testai  UAB „Antservis“ Sutartis
2021-09-16 33741300-9
24455000-8
Dezinfekciniai tirpalai  UAB „Koslita“ Sutartis
2021-09-17   39811100-1
39224340-3
39525800-6
39224320-7
39831200-8
39831300-9
39831600-2
39822000-0
39813000-4
33711900-6
18141000-9
Buities prekės  UAB „Arvedas“ Sutartis
2021-09-15   31410000-3
31224810-3
Elektros prekės  UAB „EPTS“ Sutartis
2021-09-15   33763000-6 Higienos prekės  UAB „Mineraliniai vandenys ir alus“ Sutartis
2021-05-11 39525800-6
39224320-7
39830000-9
24910000-6
33711900-6
18424300-0
Buities prekės UAB „Arvedas“ Sutartis
2021-05-05 33763000-6 Higienos prekės UAB „Libeta ir ko“ Sutartis
2021-01-20 50700000-2 Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su
pastatais
UAB „Corpus Pro“ Sutartis

2020 M. ĮVYKUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTYS

Sutarties sudarymo data00000000 BVPŽ kodas. (Skaičiais)000 Pirkinio pavadinimas0000 Laimėjusio dalyvio pavadinimas000000 Sutartis000000
1 2 3 4 5
2020-02-20 33761000-2
33763000-6
Higienos prekės UAB „Arvedas“ Sutartis
2020-02-26 31410000-3
31224810-3
Elektros prekės UAB „Office system“ Sutartis
2020-02-26 33711000-7
39224340-3
39224000-8
39224350-6
19640000-4
18938000-3
39525100-9
39224320-7
39831300-9
39831600-2
39830000-9
39822000-0
39513200-3
39222120-1
39265000-7
44424200-0
33711900-6
39136000-4
18424300-0
19520000-7
Biuro reikmenų užsakymai UAB „Koslita“ Sutartis
2020-08-26 65300000-6 Elektros Energija   UAB „Abotis“ Sutartis
2020-09-08 33140000-3 Asmens higienos gaminiai  A. Tamošiūno įmonė Sutartis
2020-09-07 22816300-6
30199720-3
30192800-9
22852000-7
30192125-3
24910000-6
19513200-7
44424200-0
39292500-0
30197330-8
30197220-4
30197320-5
30197110-0
30199230-1
30197630-1
Kanceliarinės prekės  UAB „Eurobiuras“ Sutartis
2020-09-10  33741300-9 Asmens higienos gaminiai  UAB „Saugos gidas“ Sutartis
2020-09-15
Pirkimas atšauktas. Pirkimas bus vykdomas centralizuotai
50700000-2 Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais  - -
2020-11-16 30213100-6 Nešiojamieji kompiuteriai UAB „IT Gama“ Sutartis

2019 M. ĮVYKUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTYS

Sutarties sudarymo data00000000 BVPŽ kodas. (Skaičiais)000 Pirkinio pavadinimas (Pavadinimas pagal BVPŽ kodą žodžiais)0000000 Laimėjusio dalyvio pavadinimas000000 Sutartis000000
1 2 3 4 5
2019-04-05 33763000-6
33764000-3
Biuro reikmenų užsakymai UAB „Libeta ir ko“ Sutartis
2019-04-05 39222120-1
18141000-9
39513200-3
19640000-4
33711900-6
39811100-1
39830000-9
Biuro reikmenų užsakymai UAB „Arvedas“ Sutartis
2019-09-19 39831600-2
39830000-9
39811100-1
39822000-0
39831300-9
39151100-6
24910000-6
Biuro reikmenų užsakymai UAB „Koslita“ Sutartis
2019-09-23 33763000-6
33761000-2
Biuro reikmenų užsakymai UAB „Libeta ir ko“ Sutartis
2019-10-10 65300000-6 Elektros Energija  UAB „Abotis“ Sutartis

2018 M. ĮVYKUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTYS

Sutarties sudarymo data00000000 BVPŽ kodas. (Skaičiais)000 Pirkinio pavadinimas (Pavadinimas pagal BVPŽ kodą žodžiais)0000000 Laimėjusio dalyvio pavadinimas000000 Sutartis000000
1 2 3 4 5
2018-03-07 33760000-5 Biuro reikmenų užsakymai UAB „Libeta ir ko“ Sutartis
2018-03-08 33760000-5 Biuro reikmenų užsakymai UAB „Libeta ir ko“ Sutartis
2018-03-08 19640000-4 39822000-0 39831600-2 33711900-6 33711000-7 Biuro reikmenų užsakymai UAB „Arvedas“ Sutartis
2018-03-12 31410000-3 31532920-9 31300000-9 Biuro reikmenų užsakymai UAB „Mineraliniai vandenys ir alus“ Sutartis
2018-04-30 33760000-5 Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB  „Eurobiuras“ Sutartis
2018-05-24 65300000-6 57. Elektros Energija  UAB „Energo Live“ Sutartis
2018-09-11 30192700-8 Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB „Charlot Lt“ Sutartis
2018-09-11 33760000-5 Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB „Libeta ir ko“ Sutartis
         
2018-09-11 39831600-2 39830000-9 33711900-6 39525800-6 39832000-3  39224000-8 33764000-3 24910000-6  19640000-4 18424300-0  Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB „Officeday“ Sutartis
2018-09-10 39222120-1 Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB „Arvedas“ Sutartis
2018-09-26 65300000-6 57. Elektros Energija  UAB „Energijos Tiekimas“ Sutartis
2018-12-19 33760000-5 Biuro reikmenų užsakymai (2017) UAB „Libeta ir ko“ Sutartis