Mokykla
Choras
Dagilėlis

Mokytojai

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI MOKYTOJO PAREIGYBEI (Informacija ruošiama...)

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI KONCERTMEISTERIO PAREIGYBEI (Informacija ruošiama...)

DAINAVIMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

GITAROS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Nr.

Pavardė, Vardas

Kvalifikacija

Klasė

Elektroninis paštas

1 Adomaitis Remigijus dainavimo mokytojas 109 adomaitisremigijus@gmail.com
2 Abromavičienė Ilmera dainavimo mokytoja 204 pavaduotoja.dagilelis@gmail.com
3 Abromavičienė Daina fortepijono mokytoja 210 abromavicienedaina@gmail.com
4 Adomaitienė Aušra dainavimo mokytoja 306 ausra.adomaitiene18@gmail.com 
5 Bartkutė Janina dainavimo mokytoja - janina.bartkute@gmail.com
6 Batargina Tatjana fortepijono mokytoja 203 tbatargina2@gmail.com
7 Brazytė Inesa dainavimo mokytoja - inesa.brazyte@gmail.com
8 Bražaitė Lidija violončelės mokytoja 304 lidijabrazaite@gmail.com
9 Bružienė Zita akordeono mokytoja 108 zzitabru@gmail.com
10 Brūzga Gediminas saksofono mokytojas 304 g.bruzga@gmail.com
11 Bulzgienė Vitalija dainavimo mokytoja, koncertmeisterė 211 vitalijameco@gmail.com
12 Daknienė Jolita smuiko mokytoja 202 jolitadama71@yahoo.com
13 Girskienė Lolita koncertmeisterė, fortepijono ir muzikos istorijos mokytoja 201 lolita.girskiene@gmail.com
14 Janušas Rolandas gitaros mokytojas 206 r.janusas@gmail.com
15 Janavičiūtė Vida solfedžio mokytoja 302 vida0653@gmail.com
16 Jonaitis Ramūnas saksofono ir klarneto mokytojas 303 jonramunas@gmail.com
17 Karnatkaitė Greta saksofono mokytoja - greta.karnatkaite@gmail.com
18 Kembrienė Daiva dainavimo mokytoja 301 dkembriene@gmail.com
19 Klimaitė Lilija fleitos mokytoja 112 lilija484@gmail.com
20 Koržanovienė Rima dainavimo mokytoja 207 rimkor@gmail.com
21 Krasauskaitė Giedrė koncertmeisterė - giedruuune500@gmail.com
22 Lizdenienė Inga dainavimo mokytoja 305 kaskelyteinga@gmail.com
23 Miškūnienė Linida solfedžio mokytoja 205 linida.m@gmail.com
24 Mundinas Vytautas mušamųjų instrumentų mokytojas 212 vytkaster@gmail.com
25 Onaitis Linas akordeono mokytojas 108 linasonaitis@gmail.com
26 Orūnas Sigitas gitaros mokytojas 209 sigis.oru@gmail.com
27 Pajuodienė Kristina fortepijono mokytoja 307 kristina.paj@gmail.com
28 Petrauskaitė Sigita solfedžio mokytoja 201 sigita.pet@gmail.com
29 Popova Olga koncertmeisterė 306 olga.popova590701@gmail.com
30 Prascevičienė Nijolė smuiko mokytoja 203 nijole.pras@gmail.com
31 Rušinskas Kostas saksofono mokytojas - kostas.rusinskas@gmail.com
32 Sadauskienė Vitalija dainavimo mokytoja 308 vitasa62@gmail.com
33 Stankus Arūnas kontraboso mokytojas 306 kontrabosas1@gmail.com
34 Šulcaitė Daiva Ramunė koncertmeisterė 306 sulcaitedaiv@gmail.com
35 Vaitoška Darius gitaros mokytojas 111 vaitoska@gmail.com