Mokykla
Choras
Dagilėlis

Mokyklos taryba

Pirmininkė:

Pajuodienė Kristina

Nariai:

Jevtušenkienė Vita
Šeibokienė Vita
Sadauskienė Vitalija
Kuolienė Ingrida