Mokykla
Choras
Dagilėlis

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis mokinių priėmimo į „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą tvarkos aprašu.

Mokytis „Dagilėlio" dainavimo mokykloje priimami visi pageidaujantys 4–19 metų amžiaus berniukai ir jaunuoliai. Jie į mokyklą priimami atrankos principu – tikrinami jų muzikiniai gebėjimai, balso duomenys.

Mokinių priėmimas naujiems mokslo metams vyksta gegužės ir rugsėjo mėnesį:

  • į ankstyvojo ugdymo klasę priimami 4-5 metų amžiaus ir į paruošiamąją klasę 6 metų amžiaus berniukai;
  • į 1-ą klasę priimami 6-8 metų berniukai, turintys sveiką balsą ir muzikinius duomenis – gerą muzikinę klausą, atmintį, ritmo pojūtį;
  • į aukštesnes klases priimami mokiniai, kurių gebėjimai ir įgūdžiai atitinka mokykloje priimtus konkrečių klasių pasiekimų vertinimo kriterijus.

Norinčių mokytis mokykloje tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą, vaiko asmens dokumento kopiją, 1 nuotrauką (3x4).