Mokykla
Choras
Dagilėlis

Mokytojai

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI MOKYTOJO PAREIGYBEI (Informacija ruošiama...)

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI KONCERTMEISTERIO PAREIGYBEI (Informacija ruošiama...)

DAINAVIMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

GITAROS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Nr.

Pavardė, Vardas

Kvalifikacija

Klasė

Elektroninis paštas

1 Adomaitis Remigijus dainavimo mokytojas 109 adomaitisremigijus@gmail.com
2 Abromavičienė Ilmera dainavimo mokytoja 204 pavaduotoja.dagilelis@gmail.com
3 Abromavičienė Daina fortepijono mokytoja 210 abromavicienedaina@gmail.com
4 Adomaitienė Aušra dainavimo mokytoja 306 ausra.adomaitiene18@gmail.com 
5 Batargina Tatjana fortepijono mokytoja 203 tbatargina2@gmail.com
6 Bražaitė Lidija violončelės mokytoja 304 lidijabrazaite@gmail.com
7 Bružienė Zita akordeono mokytoja 108 zzitabru@gmail.com
8 Brūzga Gediminas saksofono mokytojas 304 g.bruzga@gmail.com
9 Bulzgienė Vitalija koncertmeisterė 211 vitalijameco@gmail.com
10 Daknienė Jolita smuiko mokytoja 202 jolitadama71@yahoo.com
11 Girskienė Lolita koncertmeisterė, fortepijono ir muzikos istorijos mokytoja 201 lolita.girskiene@gmail.com
12 Gotalskaja Nina koncertmeisterė 303 ninagt@gmail.com
13 Janušas Rolandas gitaros mokytojas 111 r.janusas@gmail.com
14 Janavičiūtė Vida solfedžio mokytoja 302 vida0653@gmail.com
15 Jonaitis Ramūnas saksofono ir klarneto mokytojas 303 jonramunas@gmail.com
16 Kembrienė Daiva dainavimo mokytoja 301 dkembriene@gmail.com
17 Klimaitė Lilija fleitos mokytoja 112 lilija484@gmail.com
18 Koržanovienė Rima dainavimo mokytoja 207 rimkor@gmail.com
19 Kaškelytė Inga dainavimo mokytoja 305 kaskelyteinga@gmail.com
20 Miškūnienė Linida solfedžio mokytoja 205 linida.m@gmail.com
21 Mundinas Vytautas mušamųjų instrumentų mokytojas 212 vytkaster@gmail.com
22 Onaitis Linas akordeono mokytojas 108 linasonaitis@gmail.com
23 Orūnas Sigitas gitaros mokytojas 209 sigis.oru@gmail.com
24 Pajuodienė Kristina fortepijono mokytoja 307 kristina.paj@gmail.com
25 Petrauskaitė Sigita solfedžio mokytoja 201 sigita.pet@gmail.com
26 Popova Olga koncertmeisterė 306 -
27 Prascevičienė Nijolė smuiko mokytoja 203 nijole.pras@gmail.com
28 Sadauskienė Vitalija dainavimo mokytoja 308 vitasa62@gmail.com
29 Stankus Arūnas kontraboso mokytojas 306 kontrabosas1@gmail.com
30 Šulcaitė Daiva Ramunė koncertmeisterė 306 sulcaitedaiv@gmail.com
31 Vaitoška Darius gitaros mokytojas 111 vaitoska@gmail.com
32 Vaitoškienė Rasa koncertmeisterė 306 rasa.vaitoskiene1@gmail.com