Mokykla
Choras
Dagilėlis

Mokyklos taryba

Pirmininkė:

Pajuodienė Kristina

Nariai:

Rašinskas Virginijus
Budinienė Nina
Sadauskienė Vitalija
Kuolienė Ingrida