Mokykla
Choras
Dagilėlis

Kiti darbuotojai

1.  Bieliauskas R., ūkio dalies vedėjas (funkcijos ir reikalavimai pareigybei), tel./faks. (8 41) 52 41 31, elektroninis paštas ukiodalis.dagilelis@outlook.com
2.  Vaitiekūnaitė R., raštinės vedėja (funkcijos ir reikalavimai pareigybei), tel./faks. (8 41) 52 41 31, elektroninis paštas infodagilelis@gmail.com
3.  Česaitienė L., valytoja (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
4.  Gaurilčikienė V., valytoja (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
5.  Kadauskienė J., valytoja (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
6.  Stulpinienė R., valytoja (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
7.  Butauskienė N., rūbininkė (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
8.  Čečin G., muzikos instrumentų derintojas (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
9.  Gumuliauskas E., darbininkas (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
10.  Riaukaitė D., bibliotekininkė (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)