Mokykla
Choras
Dagilėlis

(Atnaujinta!) Kreipimasis…

Mieli „Dagilėlio“ draugai!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems  Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą bei skyrusiems 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 2018 metais. Jūsų pagalba padeda nuolat gerinti berniukų muzikinio ugdymo sąlygas, sėkmingai auginti mokyklą, plėtoti jos kolektyvų koncertinę veiklą.

Ir šiais 2019-aisiais metais  pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Jūs galite savo 2018 metų pajamų mokesčio dalį (iki 2%) pervesti mūsų mokyklai.

Norinčius paremti mokyklą kviečiame užpildyti nustatytos FR0512 formos prašymą ir iki gegužės 1 d. pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijoje turite nuolatinę gyvenamąją vietą. Prašymo blankus (pildymui ranka) išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniai skyriai, galite gauti ir mokyklos raštinėje. VMI interneto tinklapyje http://www.vmi.lt/ skelbiama prašymo forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

Prašymą pateikti galite tokiais būdais:

  • tiesiogiai įteikti mokesčių administratoriui;
  • išsiųsti paštu į savo miesto VMI;
  • elektroniniu būdu centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka;
  • pristatyti užpildytą formą į mokyklos raštinę (102 kab.).

Pateikiame informaciją, kuri reikalinga pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis   2018
Paramos gavėjo identifikacinis kodas   195221067

Prašymo E5 laukelį pildykite, jeigu pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju reikia įrašyti paskutinį mokestinį laikotarpį, kurio pajamų mokesčio dalį ketinate pervesti.  E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai (pvz. jeigu norite paskirti 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2018 m. mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje įrašykite 2022 m.).

Pateikiame prašymo pildymo pavyzdį:

2019-01-04 instrukcija

Detalesnę informaciją teikia mokyklos administracija (102, 111 kab.).

Tel.: (8-41) 52 41 31, (8-41) 52 45 29.

< Atgal

Comments are closed.