Mokykla
Choras
Dagilėlis

Ugdymas

„Dagilėlio“ dainavimo mokykla vykdo šias programas:

  • neformaliojo ugdymo (ankstyvojo muzikinio ugdymo ir paruošiamoji klasės)
  • pradinio muzikinio ugdymo (1-4 klasės)
  • pagrindinio muzikinio ugdymo (5-8 klasės)
  • neformaliojo ugdymo (kryptingojo muzikinio ugdymo klasė)

Baigus programą mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintos formos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

♦ Pamokų laikas

12.10 – 12.55
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
15.40 – 16.25
16.35 – 17.20
17.30 – 18.15
18.25 – 19.10
19.15 – 20.00

Pamokos vedamos grupinių užsiėmimų metu ir individualiai.

Klasės dalijamos į grupes per šių dalykų pamokas:

  • dainavimo pamokose;
  • solfedžio pamokose;
  • muzikos istorijos pamokose.

Solinio dainavimo, muzikos instrumento pamokos yra individualios.

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2017-2018 M.M.

♦ Mokslo metų trukmė

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 diena, pamokos vyks iki gegužės 31 d.
Visų klasių mokiniai mokosi 5 dienas per savaitę visus mokslo metus.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

  • I pusmetis – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
  • II pusmetis – nuo vasario 1 d. iki gegužės 31 d.

Pamokų tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų darbo organizavimą.

♦ Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens - 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.,
pamokos prasideda lapkričio 6 d.

Žiemos (Kalėdų) - 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d., pamokos prasideda sausio 4 d.

Žiemos – 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.,
pamokos prasideda vasario 26 d.

Pavasario (Velykų) - 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.,
pamokos prasideda balandžio 9 d.

Mokinių atostogų ir šeštadienių metu vykdoma mokinių kūrybinė, kultūrinė, koncertinė, pažintinė ir kita veikla.

Jei oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-12 (gimnazijų I-IV) klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Apie neatvykimą į pamokas, mokinio ligą, ypač apie sprendimą nebelankyti mokyklos mokinio tėvai (globėjai) turi pranešti mokyklos administracijai ir klasės mokytojui.
(mokyklos tel. Nr. 8(41) 524131, el. paštas infodagilelis@gmail.com).

Nusprendus nebelankyti mokyklos, mokinio tėvai (globėjai) turi atvykti ir parašyti prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų.