Mokykla
Choras
Dagilėlis

Mokytojai

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI MOKYTOJO PAREIGYBEI (Informacija ruošiama...)

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI KONCERTMEISTERIO PAREIGYBEI (Informacija ruošiama...)

DAINAVIMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

GITAROS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Nr.

Pavardė, Vardas

Kvalifikacija

Klasė

Elektroninis paštas

1 Adomaitis Remigijus dainavimo mokytojas 108 adomaitisremigijus@gmail.com
2 Abromavičienė Ilmera dainavimo mokytoja 203 pavaduotoja.dagilelis@gmail.com
3 Abromavičienė Daina fortepijono mokytoja 210 daina2000@inbox.lt
4 Adomaitienė Aušra dainavimo mokytoja 305 ausra.adomaitiene18@gmail.com 
5 Batargina Tatjana fortepijono mokytoja 107 takiv@inbox.lt
6 Bražaitė Lidija violončelės mokytoja 303 lidijabrazaite@gmail.com
7 Bružienė Zita akordeono mokytoja 105 zzitabru@gmail.com
8 Brūzga Gediminas saksofono mokytojas 303 g.bruzga@gmail.com
9 Bulzgienė Vitalija koncertmeisterė 209 vitalijameco@gmail.com
10 Damaševičienė Jolita smuiko mokytoja 202 jolitadama71@yahoo.com
11 Girskienė Lolita koncertmeisterė, fortepijono ir muzikos istorijos mokytoja 201 lolita.girskiene@gmail.com
12 Gotalskaja Nina koncertmeisterė 307 ninagt@gmail.com
13 Janušas Rolandas gitaros mokytojas 109 r.janusas@gmail.com
14 Janavičiūtė Vida solfedžio mokytoja 302 vida0653@gmail.com
15 Jonaitis Ramūnas saksofono ir klarneto mokytojas 307 jonramunas@gmail.com
16 Kembrienė Daiva dainavimo mokytoja 103 daivakembriene@yahoo.com
17 Klimaitė Lilija fleitos mokytoja 104 lilija484@gmail.com
18 Koržanovienė Rima dainavimo mokytoja 206 rimkor@gmail.com
19 Mikienė Inga dainavimo mokytoja 304 mikiene.inga@gmail.com
20 Miškūnienė Linida solfedžio mokytoja 204 linida.m@gmail.com
21 Mundinas Vytautas mušamųjų instrumentų mokytojas 108 vytkaster@gmail.com
22 Onaitis Linas akordeono mokytojas 105 onaitis@balticum-tv.lt
23 Orūnas Sigitas gitaros mokytojas 208 sigis.oru@gmail.com
24 Pajuodienė Kristina fortepijono mokytoja 306 kristina.paj@gmail.com
25 Popova Olga koncertmeisterė 305 -
26 Sadauskienė Vitalija dainavimo mokytoja 301 vitasa62@yahoo.com
27 Šulcaitė Daiva Ramunė koncertmeisterė 305 sulcaitedaiv@gmail.com