Mokykla
Choras
Dagilėlis

Mokytojai

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI MOKYTOJO PAREIGYBEI (Informacija ruošiama...)

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI KONCERTMEISTERIO PAREIGYBEI (Informacija ruošiama...)

Nr.

Pavardė, Vardas

Kvalifikacija

Klasė

Elektroninis paštas

1 Adomaitis Remigijus dainavimo mokytojas 108 adomaitisremigijus@gmail.com
2 Abromavičienė Ilmera dainavimo mokytoja 203 pavaduotoja.dagilelis@gmail.com
3 Abromavičienė Daina fortepijono mokytoja 210 daina2000@inbox.lt
4 Adomaitienė Aušra dainavimo mokytoja 305 ausra.adomaitiene18@gmail.com 
5 Batargina Tatjana fortepijono mokytoja 107 takiv@inbox.lt
6 Bražaitė Lidija violončelės mokytoja 303 lidijabrazaite@gmail.com
7 Bružienė Zita akordeono mokytoja 105 zzitabru@gmail.com
8 Brūzga Gediminas saksofono mokytojas 303 g.bruzga@gmail.com
9 Bulzgienė Vitalija koncertmeisterė 209 vitalijameco@gmail.com
10 Damaševičienė Jolita smuiko mokytoja 202 jolitadama71@yahoo.com
11 Girskienė Lolita koncertmeisterė, fortepijono ir muzikos istorijos mokytoja 201 lolita.girskiene@gmail.com
12 Gotalskaja Nina koncertmeisterė 307 ninagt@gmail.com
13 Janušas Rolandas gitaros mokytojas 109 r.janusas@gmail.com
14 Janavičiūtė Vida solfedžio mokytoja 302 vida0653@gmail.com
15 Jonaitis Ramūnas saksofono ir klarneto mokytojas 307 jonramunas@gmail.com
16 Kembrienė Daiva dainavimo mokytoja 103 daivakembriene@yahoo.com
17 Klimaitė Lilija fleitos mokytoja 104 lilija484@gmail.com
18 Koržanovienė Rima dainavimo mokytoja 206 rimkor@gmail.com
19 Mikienė Inga dainavimo mokytoja 304 mikiene.inga@gmail.com
20 Miškūnienė Linida solfedžio mokytoja 204 linida.m@gmail.com
21 Mundinas Vytautas mušamųjų instrumentų mokytojas 108 vytkaster@gmail.com
22 Onaitis Linas akordeono mokytojas 105 onaitis@balticum-tv.lt
23 Orūnas Sigitas gitaros mokytojas 208 sigis.oru@gmail.com
24 Pajuodienė Kristina fortepijono mokytoja 306 kristina.paj@gmail.com
25 Popova Olga koncertmeisterė 305 -
26 Sadauskienė Vitalija dainavimo mokytoja 301 vitasa62@yahoo.com
27 Šulcaitė Daiva Ramunė koncertmeisterė 305 sulcaitedaiv@gmail.com