Mokykla
Choras
Dagilėlis

Mokytojai

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI MOKYTOJO PAREIGYBEI

FUNKCIJOS IR REIKALAVIMAI KONCERTMEISTERIO PAREIGYBEI

Nr.

Pavardė, Vardas

Kvalifikacija

Klasė

Elektroninis paštas

1 Adomaitis Remigijus choro mokytojas 108 adomaitisremigijus@gmail.com
2 Abromavičienė Ilmera choro mokytoja 203 pavaduotoja.dagilelis@gmail.com
3 Abromavičienė Daina fortepijono mokytoja 210 daina2000@inbox.lt
4 Adomaitienė Aušra choro mokytoja 305 ausra181@gmail.com
5 Batargina Tatjana fortepijono mokytoja 107 takiv@inbox.lt
6 Bražaitė Lidija violončelės mokytoja 303 lidijabrazaite@yahoo.com
7 Bružienė Zita akordeono mokytoja 105 zzitabru@gmail.com
8 Brūzga Gediminas saksofono mokytojas 303 g.bruzga@gmail.com
9 Bulzgienė Vitalija koncertmeisterė 103 vitalijameco@gmail.com
10 Damaševičienė Jolita smuiko mokytoja 202 jolitadama71@yahoo.com
11 Girdvainytė Raimonda fortepijono mokytoja 209 raimondagirdvainyte@gmail.com
12 Girskienė Lolita koncertmeisterė, fortepijono ir muzikos istorijos mokytoja 201 lolita.girskiene@gmail.com
13 Gotalskaja Nina koncertmeisterė 307 ninagt@gmail.com
14 Janušas Rolandas gitaros mokytojas 109 r.janusas@gmail.com
15 Janavičiūtė Vida solfedžio mokytoja 302 vida0653@gmail.com
16 Jonaitis Ramūnas saksofono ir klarneto mokytojas 307 jonramunas@gmail.com
17 Kembrienė Daiva choro mokytoja 103 daivakembriene@yahoo.com
18 Klimaitė Lilija fleitos mokytoja 104 lilija484@gmail.com
19 Koržanovienė Rima choro mokytoja 206 rimkor@gmail.com
20 Miškūnienė Linida solfedžio mokytoja 204 linida.m@gmail.com
21 Mundinas Vytautas mušamųjų instrumentų mokytojas 108 vytkaster@gmail.com
22 Onaitis Linas akordeono mokytojas 105 onaitis@balticum-tv.lt
23 Orūnas Sigitas gitaros mokytojas 208 sigis.oru@gmail.com
24 Pajuodienė Kristina fortepijono mokytoja 306 kristina.paj@gmail.com
25 Popova Olga koncertmeisterė 305 -
26 Sadauskienė Vitalija choro mokytoja 301 vitasa62@yahoo.com
27 Šulcaitė Daiva Ramunė koncertmeisterė 305 sulcaitedaiv@gmail.com
28 Valiukienė Vilma choro mokytoja 304 wilmavlnt@gmail.com