Mokykla
Choras
Dagilėlis

Mokyklos taryba

Nariai:

Rašinskas Virginijus
Budinienė Nina
Pajuodienė Kristina
Sadauskienė Vitalija
Kuolienė Ingrida