Mokykla
Choras
Dagilėlis

Kiti darbuotojai

1.  Bieliauskas Romas, ūkio dalies vedėjas (funkcijos ir reikalavimai pareigybei), tel./faks.: (8~41) 52 41 31, elektroninis paštas: infodagilelis@gmail.com
2.  Šterkel Tatjana, vyr. buhalterė (funkcijos ir reikalavimai pareigybei), tel./faks.: (8~41) 43 79 59, elektroninis paštas: buhalterija.dagilelis@gmail.com
3.  Vaitiekūnaitė Rita, raštinės vedėja (funkcijos ir reikalavimai pareigybei), tel./faks.: (8~41) 52 41 31, elektroninis paštas: infodagilelis@gmail.com
4.  Česaitienė Loreta, valytoja (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
5.  Gaurilčikienė Violeta, valytoja (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
6.  Kadauskienė Jurgita, valytoja (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
7.  Butauskienė Nijolė, rūbininkė (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
8.  Čečin Genadij, muzikos instrumentų derintojas (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)
8.  Edmundas Gumuliauskas, darbininkas (funkcijos ir reikalavimai pareigybei)