Mokykla
Choras
Dagilėlis

Kiti darbuotojai

1.  Bieliauskas Romas, renginių organizatorius
2.  Šterkel Tatjana, vyr. buhalterė
3.  Vaitiekūnaitė Rita, raštinės vedėja
4.  Česaitienė Loreta, valytoja
5.  Gaurilčikienė Violeta, valytoja
6.  Kadauskienė Jurgita, valytoja
7.  Butauskienė Nijolė, rūbininkė
8.  Čečin Genadij, muzikos instrumentų derintojas