Mokykla
Choras
Dagilėlis

Administracija

MOKYKLOS DIREKTORIUS REMIGIJUS ADOMAITIS

Tel./faks.: (8~41) 524 131

Mob.: 8687 37180

El. paštas: infodagilelis@gmail.com

Kabinetas: 101

Išsilavinimas
Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabartinė Lietuvos muzikos akademija) Klaipėdos fakultetas, muzikos mokytojo – choro dirigento specialybė.

Pedagoginė kvalifikacija
Muzikos mokytojo – choro dirigento kvalifikacija; neformaliojo vaikų švietimo mokyklos mokytojas ekspertas; I vadybinė kategorija.

Darbo patirtis
1990 - 1999 m. – Šiaulių berniukų choro vadovas Šiaulių Moksleivių namuose;
1993 - 1999 m. – Šiaulių berniukų choro vadovas Šiaulių 2-ojoje muzikos mokykloje;
1997 - 2003 m. – Šiaulių Universiteto lektorius;
1999 m. ir dabar – Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direktorius ir Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ vadovas.

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI ILMERA ABROMAVIČIENĖ

Tel. (8~41) 524 529

El. paštas: pavaduotoja.dagilelis@gmail.com

Kabinetas: 111

Išsilavinimas
Šiaulių universitetas, muzikos mokytojo specialybė.

Pedagoginė kvalifikacija
Muzikos mokytojo kvalifikacija; neformaliojo vaikų švietimo mokyklos mokytoja metodininkė; socialinių (edukologijos) mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis; I vadybinė kategorija.

Darbo patirtis
1993-1995 m. Šiaulių Stasio Šalkauskio vid. m-kla, muzikos mokytoja.
1993-1994 m. Šiaulių Moksleivių namai. Berniukų choro „Dagilėlis“ chormeisterė.
1994-1999 m. Šiaulių 2-oji muzikos mokykla, berniukų choro mokytoja.
1999 m. ir dabar - Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, choro mokytoja.
2004 m. ir dabar - Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.